Naším úkolem je poskytovat pro všechny dostupný a vysoce efektivní způsob zlepšení kvality vod kterou pijete. Vyberete si jako v lékárně podle podle "nemoci" Vaší vody, která Vám i celé rodině dosud kazí její chuť a poškozuje Vaše zdraví. Taková voda je pak vhodná k soustavné konzumaci

 
   
 

Společné znaky:
jednoduchá instalace, snadná údržba, český
návod, záruka
vstup i výstup zařízení při montáži do potrubí 3/4"
doplňky tj. rychlospojky na 1/2" pozink. potrubí
bez řezání závitů, redukce k nestandard. bateriím
aj. i dobírkou
možnost koupě vložek do zásoby, skladem
nestárnou
nezaručují vodu pro kojence
nejprodávanější systémy pražské Kotvy,
vyznamenáno dvakrát Oskary Profitu, možnost
kombinace systémů
spolehlivost Rainfresh vyzkoušena 35 let,
dokonce i v extrémních podmínkách třetího světa
zachování všech minerálních látek.

 
   
 

Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR, SR.

 
   
 

Rainfresh - Made in Canada
Člen Asociace kvality vody v ČR i v Kanadě.


 
   
 

Dále nabízíme odchlorovací sprchové filtry, změkčovače vody. Dodáme Vám na míru sestavu pro restaurace a další velké odběry.
Konzultace a nabídky zdarma.

 
   
 

Na základě Vašich požadavků (rozboru vody) navrhujeme a realizujeme technologické celky na čištění vody v restauračních a průmyslových provozech.

 
  I. CHLOROVANÁ VODA
pro každého uživatele veřejné vody FC 000 s vložkou CF2
 
   
  FC200: 1 690,- Kč vč. DPH
Nabídli Vám tento produkt jinde levněji?

vložka CF2: 495,- Kč vč. DPH
Nabídli Vám tento produkt jinde levněji?


1. Úvod

Voda je životně důležitá. Ani dodržení platné normy (ČSN 75 71 I 1) neznamená, že je bez špatného vlivu na Vaše zdraví. Navíc v mnoha případech nejsou všechny požadavky normy dodržovány. Chlorování (tj. nutná dezinfekce vody) sice ničí nebezpečné bakterie, voda však zapáchá a je nechutná. Sloučeniny chlóru navíc způsobují 1/5 rakovin tlustého střeva a dalších orgánů (Sledování v USA 1966-1991). V ČR má více než 80% domácností chlorovanou vodu.

 
   
  2. Proč zvolit právě FC 200?
Je logickým partnerem vodárny, protože voda musí být chlorovaná až po spotřebitele - speciální aktivní uhlí je vysoce efektivní, po desetiletí vyzkoušený a velmi levný způsob k odstranění mnoha vážných škodlivin, tím i pachutí a zápachů (odst. 3) - zachovává všechny minerální látky - velká vyměnitelná vložka zachytí mnohem více škodlivin v porovnání s malými, náklad na 11 vody je pouze 1,5 hal - presované speciální aktivní uhlí nedovolí obtékání vody jako např. granulované.
 
   
  3. Odstraňuje zejména:
Rakovinotvorné chemikálie vzniklé nutným chlorováním - chloroform, trichlorethen, dále PCB (polychlorované bifenyly), další chlorované uhlovodíky atd....
Těžké kovy - olovo a rtuť... Všechny ropné produkty a zápachy po nich...
Herbicidy, pesticidy - tj. chemické prostředky na hubení plevele, hmyzu... fenoly... benzeny... radioaktivní radon...
Chlor, špatnou chuť, zápach, zabarvení, zákal, rez, vodní sliz...
Velké množství dalších organických jedů a organických látek (benzpyreny, dehtové emulze, dichlorethen, ethylacetáty, chlorbenzeny, krezol, methylbromid, nitrobenzen, nitrotoluen, org. estery, sirovodík, toluen, xylen, atd....) Účinnost nové vložky u velmi vysokých koncentrací dosahuje až do 97-99 %.
 
   
  4. Životnost vložek CF 2
Výměna vložek CF 2 doporučena po max. 27 000 1. Čím je výměna častější, tím je účinnost vyšší (viz graf). Při spotřebě 30 1/den je to 2,5 roku, při 40 1/den 1,5 roku atd. Snížení čistící účinnosti poznáte i tím, že voda opět začíná páchnout a být nechutná.
 
   
  5. Další výhody
Výběr instalace přepínačem k baterii (A - ihned, bez nářadí), do potrubí (B) či „Speciál" (C - obsahuje atraktivní chrom. kohoutek i veškeré příslušenství k montáži). Vysoká finanční úspora nekupováním vody, rychlá návratnost investice.
 
   
  6. Upozornění
Určeno pro bakteriologicky bezpečné vody (chlorované aj.). Máte-li vodu bakteriologicky závadnou, zvolte FC 000 či SST (viz str. 3).
 
  III. ZÁKAL, REZ, VODNÍ SLIZ
pro každý dům i řadu provozů FC 300 s vložkou CF3 (CFl, CF4)
 
   
  FC 300: 1 290,- Kč vč. DPH
Nabídli Vám tento produkt jinde levněji?
vložka CF1/3/4: 179,- Kč vč. DPH
Nabídli Vám tento produkt jinde levněji?


1. Úvod

Mechanické nečistoty se vyskytují ve vodárensky upravené vodě i ve vlastních zdrojích. Malé jsou neviditelné, velké znáte z. čištění perlátoru u baterií a splachovadel. Ničí vše, s čím přijdou do styku.

 
   
  2. Proč zvolit právě FC 300?
chrání před zanesením potrubí a instalovaná zařízení (baterie, splachovadla
pračky aj.) i dražší domácí úpravny vody
nabízíme široké spektrum porozit vyměnitelných vložek
je samozřejmou součástí vodoinstalace řady vyspělých zemí (tedy logickou)
 
   
  3. Odstraňuje zejména:
Zákal, rez, vodní sliz.
 
   
  4. Životnost vložek
6-12 měsíců v závislosti na znečištění.
 
   
  5. Další výhody
Instalace kamkoliv do potrubí, nejlépe ihned za vodoměr či domácí vodárnu (B). Použití v mnoha odvětvích do tlaku 0,87 MPa a teploty 38°C.
 
   
  6. Upozornění
Neovlivňuje vodu po stránce chemické či bakteriologické. Je nejlépe vyzkoušet standart CF3, která je v FC 300. Nestačí-li, zvolit jemnou CF1 či hrubou CF 4. Vedeme i filtry na horkou vodu.
 
  II. BAKTERIOLOGICKY ZÁVADNÁ VODA
pro Váš dům, chalupu, chatu, autopřívěs FC 200 s vložkou IM, popř SST s IS
 
   
  FC000: 2 390,- Kč vč. DPH
Nabídli Vám tento produkt jinde levněji?
 vložka: 1M: 1 200,- Kč vč. DPH
Nabídli Vám tento produkt jinde levněji?


1. Úvod

Voda určená k pití z vlastních zdrojů, třebaže vypadá dobře, může obsahovat nebezpečné bakterie. Tyto způsobují vážné nemoci, např. salmonelózu, žloutenku, úplavici, tyfus, choleru apod. Mnoho chemických Látek prostoupilo do spodních vod a budou tam škodit dlouhá léta - varem tyto chemické látky nezničíte. Způsobují i pachutě a zápach.

 
   
  2. Proč zvolit právě FC 000 či SST?
zachycuje a spolehlivě likviduje všechny nebezpečné bakterie (koli, fekální
koliformní, úplavice, salmonely, tyfu, cholery aj.)
je důležitou prevencí bez dávkování chemikálií
pro svou spolehlivost je vzorem pro sestavení Kanadských norem
je mnohem ekonomičtější než chlorace, dovážení či kupování vody
 
   
  3. Odstraňuje zejména:
Všechny nebezpečné bakterie, stejné škodliviny jako FC 200 a tím i pachutě a zápachy, mechanické nečistoty nad 0,5 mikronu (0.5 tis. mm)
 
   
  4. Životnost vložek
Bezpečný provoz při řádné údržbě po 2 roky pro průměrnou rodinu.
 
   
  5. Další výhody
FC 000 - výběr instalace jako u FC 200 (A, B, C)
SST - je pěkný výrobek s atraktivním chrom. kohoutkem a všemi díly
k jednoduché instalaci (D)
po dobu životnosti (2 roky) je vložka čistitelná a znovu použitelná
 
   
  6. Upozornění
Zcela nevhodné je osazení na hlavní přívod (viz malý průtok). Není řešením pro vysoký obsah dusičnanů nad 50 mg/l. Často je vhodné předřadit FC 300 k ochraně vložky před zanášením.
 
  IIV. VYSOKÝ OBSAH DUSIČNANŮ
pro mnohé uživatele studní i veřej. vodovodu DNF 500 s vložkou N5
 
   
  DNF500: 1 950,- Kč vč. DPH
Nabídli Vám tento produkt jinde levněji?
 vložka: N5  870,- Kč vč. DPH
Nabídli Vám tento produkt jinde levněji?


1. Úvod

Vysoký obsah dusičnanů je velmi častý problém vlastních studní. Tuto škodlivinu však neodstraňují ani vodárny. Způsobuje rakovinu zažívacího traktu (zvl. žaludku, jícnu). Zejména u dětí i riziko vzniku krevního jedu (methemoglobinemii). Z hlediska dlouhodobé prevence rakoviny je třeba se držet výrazně pod normu 50 mg/l. Kvalitní voda má mít max. 15 mg/l.

 
   
  2. Proč zvolit právě DNF 500?
jde n kvalitní, okamžité a provozně velmi levné řešení
ošetřuje se jen mizivé procento z celkové spotřeby vody, které je určené ke
konzumaci (pití, vaření), což je velmi ekonomické
v ceně je i testovací souprava ke stanovení množství dusičnanů
 
   
  3. Odstraňuje zejména:
dusičnany do 95 °l., tedy k prakticky nulovým hodnotám
i všechny další škodliviny jako FC 200 či FC000 popřípadě SST, budete-li
zařízení s těmito přístroji kombinovat. Tak to doporučujeme.
 
   
  4. Životnost vložek
Aby bylo dosaženo co největší životnosti, je tento přístroj vyvinut s maximem čistící hmoty.
při 120 mg dusičnanů cca 2-3 měsíce, pak regenerace, kterou za 120 Kč
zajišťujeme. Čím je méně dusičnanů a menší spotřeba, tím je delší životnost.

 
   
  5. Další výhody
instalace k baterii (A) do potrubí (B), či pod linku (C) - pro vyšší obsah
dusičnanů (nad 120 mg/l) popř. pro větší odběr doporučujeme větší
zařízení. Jde o 2x nebo 4x větší kapacitu popř. automatický přístroj na hlavní
přívod. Vyhnete se tak časté regeneraci.
 
   
  6. Upozornění
Převařením dusičnanů neubývá! Tvrdá voda a sírany snižují kapacitu vložek. Často je vhodné předřadit FC 300 k ochraně před zanášením mechanickými nečistotami (zákal, rez). Doporučujeme koupit rezervní vložku do zásoby. Max. průtok pro DNF 500 je 4,5 1/min. Pokles tlaku 0,09 MPa.